Tillit – vår styrke

Tillit – vår styrke

Tillit er å stole på noen i en usikker situasjon. Tillit er essensielt for farmasøyter og annet helsepersonell; vi kan ikke få pasienter til å gjøre som vi anbefaler dersom de ikke vil det selv. En del av det som får pasientene til å høre på oss og ta våre anbefalinger alvorlig, er at de har tillit til oss.

«Jeg vil snakke med farmasøyten.»
Tillit kan være knyttet til deg som person eller til ditt yrke. Det er mange pasienter som gjennom mange besøk og samtaler har opparbeidet seg høy tillit til enkelte farmasøyter. Generelt har imidlertid ­pasientene høy tillit til farmasøyter uten å ha møt­t oss før. Bare på grunn av vår profesjon og ­institusjon. En slik tillit kommer ikke av seg selv og er viktig å ta vare på.

Pasientene har tillit til at farmasøyter oppdaterer kunnskapen sin og gjør en forsvarlig vurdering utfra retningslinjer og ny dokumentasjon. De stoler på at vi innhenter mer kunnskap eller henviser videre dersom vi er usikre, at vi gjør en konkret vurdering ut fra informasjonen de gir oss og at vi stiller spørsmål for å få vite det vi trenger før vi kommer med en anbefaling.  

Støtte fra lovverket
I tillegg til sikkerhet og kvalitet er det tillit som er hovedformålet til helsepersonelloven. Den gir oss som helsepersonell virkemidler for å opprettholde tilliten, blant annet:

  • taushetsplikt, slik at pasienter kan dele alt med oss uten å være redd for at vi forteller det videre, og at de kan ha reseptene sine liggende i Reseptformidleren uten at vi kikker på dem
  • meldeplikt, slik at vi melder om forhold som gjør tjenestene uforsvarlige, og sier ifra om helse­personell som opptrer uforsvarlig
  • at vi ikke skal påføre pasienten, trygden eller andre ekstrautgifter eller tap av tid
  • at vi ikke kan ta imot gaver, slik at alle får samme behandling uavhengig av lommebok

Selv arbeidsplassene for farmasøyter som yter helse- og omsorgstjenester plikter å legge til rette for at vi kan oppfylle pliktene våre i helsepersonelloven.

Behold pasientenes tillit
Tenk deg pasienter som ikke forteller deg det du trenger å vite for å hjelpe dem. Pasienter som ikke vil følge anbefalingene dine, fordi de ikke stemmer overens med forventningene de hadde etter å ha søkt på google. Eller kanskje de tror du bare ønsker å tjene penger på å selge dem en tjeneste eller et produkt.

Farmasøyter er helsepersonell som i all hovedsak jobber for kommersielle aktører. Derfor er det ­spesielt viktig at pasientene har høy tillit til oss, at vi ikke tar den for gitt. Pasientene som møter en ­farmasøyt må vite at anbefalingen skjer på grunnlag av ikke salg, men fag. Det er opp til hver og en av oss å forvalte tilliten godt og sørge for at den består. Det gjør vi gjennom det vi gjør best: Tar oss tid til å snakke med pasientene, synliggjør usikkerhet, gir faglig oppdaterte råd tilpasset den enkelte, beskytter pasientinformasjon og sier ifra om uforsvarlighet.

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene