Stipendordninger - en god ide?

apothecary-437743_1920_bildet_er_tatt_av_steve_buissinne_fra_pixabay.jpg
Bildet er tatt av Steve Buissinne fra Pixabay

Stipendordninger - en god ide?

Flere apotekkjeder tilbyr studiestipend, men er det smart å benytte seg av tilbudet? Vi har gått gjennom noen forhold du bør være oppmerksom på før du signerer avtalen.

Som farmasistudent har du sikkert fått med deg at flere apotekkjeder frister med såkalte stipendordninger. Ekstra inntekt gjennom studietiden høres forlokkende ut, men ingenting er gratis, heller ikke stipendordninger. Selv om dette kan være en god ordning for deg, er det viktig at du er kjent med eventuelle fallgruver. Vi vil i denne artikkelen komme med tips til hva du bør tenke gjennom, før du inngår signerer stipendkontrakten.

Hva er en stipendordning?

Stipendordningen kan innrettes på flere måter. De aller fleste ordningene har imidlertid følgende elementer:

 • Du mottar kr. x i stipend i y år (økonomisk kompensasjon)
 • Du er garantert jobb innenfor en region
 • Du forplikter deg til å jobbe i regionen i z antall år
 • Dersom du ikke jobber i regionen i z antall år, må du betale tilbake hele eller deler av stipendet på kr. x

Bindingstid

Stipendordningene innebærer som oftest at du for hvert år med studiestipend, får du ett års bindingstid hos kjeden. Bindingstiden betyr at du må jobbe for kjeden, og at du ikke kan jobbe for noen andre. Husker du hvilke planer du hadde for fremtiden, for seks år siden? Er du sikker på at du vet hvordan livet skal være fire til seks år fra nå?

Dersom du sier opp før bindingstiden er utløpt, vil du måtte betale tilbake stipendet. Stipendet du mottar er et bruttobeløp, men det er skattepliktig inntekt, det faktiske beløpet du vil kunne forbruke er derfor mindre. Dersom det, av en eller annen grunn, skulle bli nødvendig for deg å bryte bindingstiden, er det bruttobeløpet kjeden krever tilbakeført, ikke det nettobeløpet du har disponert etter skatt.

Elementer du bør tenke gjennom knyttet til bindingstid:

 • Hva er planene dine, fire til seks år frem i tid?
 • Hva gjør du om planene endrer seg?
 • Vil du ha økonomi til å komme deg ut av avtalen?

Geografi - hvor?

Hensikten med studiestipend er som oftest å sikre arbeidskraft til distriktene, og da gjerne til apotek det er vanskelig å rekruttere farmasøyter til. Å sikre arbeidskraft er en viktig oppgave for regionsjefene, og det er den enkelte regionsjef som er den sentrale aktøren du må forholde deg til. Det er regionsjefen som har oversikt over forventet bemanningsbehov i sin region. Det er regionsjefen som vurderer søknaden din. Det er regionsjefen som intervjuer deg, og det er regionsjefen du bør gjøre en så klar avtale med, som mulig.

Du bør, som et minimum, være tydelig på hvor du har planer om å bo, og hvor lang reisevei du er villig til å ha hver vei, hver dag.

Dersom du er etablert, eller f. eks skal overta et familiested, og du er "låst" til et bosted, er situasjonen en annen enn om du er villig til å flytte "hvor som helst". Og skulle du være singel og villig til å flytte "hvor som helst" slik situasjonen er i dag, hva gjør du om du "finner lykken" i morgen?

Er du "låst" til et bosted kan tilbudet om studiestipend, og en jobbgaranti i rimelig avstand fra hjemmet, være gull verdt!

Elementer du bø tenke på knyttet til geografi:

 • Vet du hvor du ønsker å bo de neste fire til seks årene?
 • Hvordan skal du løse det, dersom planene endres?
 • Har du sett hvor det finnes apotek i kjeden i området du forespeiles?
 • Har du spurt om det er planer om nye apotek, og om du eventuelt er forpliktet til å jobbe også på disse?
 • Har du mulighet til å komme deg på jobb i apoteket/regionen? Skal du ha bil? Går det buss, eller lignende, fra bosted til arbeidssted?

Lønn

For apotekkjedene er det bemanning som er utfordringen, særlig i distriktene. Uten bemanning er det vanskelig å drive apotek. Hvis en arbeidsgiver sliter med å rekruttere, er det vanlig å tilby bedre betingelser - eksempelvis lønn. Det er på ansettelsestidspunktet du – som arbeidstaker – har den beste forhandlingsposisjonen. Det er på ansettelsestidspunktet du har mulighet til å be om mer i lønn, og til å si nei om du ikke er fornøyd med tilbudet. Hvis arbeidsgiver sliter, vil arbeidsgiver være villig til å gi et bedre tilbud. Dette er grunnleggende markedstenkning; tilbud og etterspørsel!

Hvis arbeidsgiver allerede har skrevet en avtale med deg, til og med en avtale der du har akseptert bindingstid i flere år, mister du det ene virkelig gode forhandlingskortet du har når du skal forhandle om lønn og øvrige betingelser i arbeidsavtalen.

Elementer du bør tenke gjennom knyttet til lønn:

 • Du vet hva du vil motta i stipend.
 • Du vet ikke hvilken lønn kjeden vil beslutte at du skal starte med.
 • Du vet at du har bindingstid.
 • Du vet ingenting om lønnsutviklingen.

Les gjennom og dokumenter det dere er enige om

Dersom du ender i en situasjon, der du har forhandlet med kjeden, og dere er blitt enige om elementer som er viktige for deg; sørg for at det er dokumentert. Dersom dere eksempelvis er enige om at området skal være Innlandet fylke, men at du ikke skal trenge å flytte fra Fagernes, så bør det stå veldig tydelig - sammen med en tydelig begrensning på daglig reiseavstand.

Dersom kjeden ikke er villig til å skrive ut det dere er enige om, bør du stille deg spørsmålet; er vi egentlig enige, eller har vi snakket forbi hverandre?

Ta da en runde til, så du er sikker på at du og apotekkjeden har samme forståelse av hva dere tror dere har avtalt.

Oppsummert - bør du søke studiestipend?

Det er ikke farlig å søke et stipend, dersom du tenker at du er i målgruppen for stipendet. Altså om du har, eller ønsker å etablere, en forankring et sted der apotekkjeden trenger farmasøyter - for en lengre periode.

Dersom du skulle få tilbudet, og bli innkalt til intervju, bør du imidlertid tenke deg godt om, og tenke på hva som er viktig for deg å få med i en eventuell avtale.

Et intervju om studiestipend er akkurat som et jobbintervju, bortsett fra at du ikke vet;

 • hvor du skal jobbe,
 • hvem du skal jobbe med, eller
 • hva du vil få i lønn.

Skulle du likevel tenke at dette er et godt tilbud, i din situasjon; ta kontakt med oss før du signerer, slik at vi kan se gjennom kontraktstilbudet – sånn at du er helt sikker på hva du signerer på, og de mulige konsekvensene dersom ting ikke går som planlagt.

Den jevne student bør imidlertid stille seg spørsmålet; hva går jeg glipp av i potensielle lønns- og arbeidsvilkår, dersom jeg gir fra meg alle forhandlingskortene, og signerer en studiestipendavtale med bindingstid?

Bruk medlemstilbudet

En del av medlemstilbudet, også til studenter, er gjennomgang av tilbudet arbeidsavtaler (og bindingstidsavtaler) før du signerer. Ta kontakt på bistand@farmaceutene.no og husk å legge ved kontrakten.