Politikk

Norges Farmaceutiske Forening jobber for en bedre helsetjeneste hvor flere får tilgang til farmasøytenes kompetanse.

Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige lidelser for mange pasienter. En av de vanligste årsakene til pasientskader skyldes feil bruk av legemidler. Bedre tilgang til farmasøyter kan bidra til å forebygge eventuell feilbruk hos pasienter, pårørende og annet helsepersonell. 

Foreningen er en aktiv pådriver, rådgiver og nytenker i helsepolitikken, og vi fremmer målrettede tiltak for folkehelsen.

Policydokumenter
For å forankre Farmaceutenes politikk bredere er det utviklet policy­dokumenter på følgende temaer:

Høringsuttalelser:
Farmaceutene er profesjonens talerør mot samfunnet, myndigheter og ­andre helseaktører, og avgir fortløpende høringssvar og innspill på vegne av hele profesjonen.