Personvern og bruk av informasjonskapsler

Personvern

Farmaceutene har utarbeidet en personvernerklæring som inneholder opplysninger om dine rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen. Dette inkluderer informasjon om dine rettigheter som registrert (personvernforordningen artikkel 15-22 og 34), samt våre plikter etter personvernforordningen (artikkel 13 og 14). Personvernerklæringen finner du her.

I tillegg til personvernerklæringen har foreningen rutiner for behandling av personopplysninger, internkontroll for å sørge for at disse rutinene etterleves, samt rutiner for håndtering av eventuelle brudd på personverndirektivet og personopplysningsloven.

Tillitsvalgtes rutiner for behandling av personopplysninger ligger her. Ved aksept av verv forpliktelser tillitsvalgte seg til å følge taushetserklæringen, jf. Farmaceutenes vedtekter (og retningslinjer gitt med hjemmel i vedtektene).

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å innhente ikke-personlig informasjon fra online besøkende for å forbedre deres online opplevelse og tilrettelegge besøket deres på nettstedet. Informasjonskapsler er små filer som blir lagret på datamaskinens harddisk. Nettsteder kan bruke informasjonskapsler for å gjenkjenne gjentatte besøkende og spore bruksatferd og samle sammenlagte data som muliggjør forbedring av innholdet.

Hvis en besøkende ikke ønsker at informasjon blir samlet inn gjennom bruk av informasjonskapsler, tillater de fleste nettlesere at brukeren avviser informasjonskapsler.

Webanalyse

Farmaceutene samler inn opplysninger om besøkende på farmaceutene.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted for å samle inn statistikken. Dette gjøres via Google Tag Manager.

Vi respekterer også innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Videresalg av informasjon

Farmaceutene videreselger under ingen omstendigheter informasjon og/eller e-postadresser samlet inn via farmaceutene.no.