Opplæringsfilmer for tillitsvalgte (og andre interesserte)

learn-3653430_1920.jpg

Opplæringsfilmer for tillitsvalgte (og andre interesserte)

Farmaceutene har, sammen med våre søsterforeninger i SAN og Akademikerne helse, produsert en rekke undervisningsfilmer til bruk i tillitsvalgtopplæringen.

Farmaceutene har, sammen med våre søsterforeninger i SAN og Akademikerne helse, produsert en rekke undervisningsfilmer til bruk i tillitsvalgtopplæringen. Filmene er korte, og spesifikke på temaer, og kan sees enkeltvis - eller som en serie. Hensikten er at du som tillitsvalgt, eller potensiell tillitsvalgt, på en enkel måte kan tilegne deg ny kunnskap - eller oppdatere gammel kunnskap.

Du må være logget inn for å kunne se filmene. Her finner du veileder for innlogging.

Filmene er gruppert under disse overskriftene: