Lønnsoppgjør

01 jul

Enighet i lønnsoppgjørene i sykehusapotek/sykehus

Lønnsoppgjørene for Farmaceutene i de fire sykehusapotekene og sykehusene (Spekter område 10 og 11) er endelig ferdig. Samtlige av Farmaceutenes tillitvalgte klarte å forhandle frem et resultat godt over frontfaget for sine medlemmer.

02 jun

Hovedoppgjøret for Vitusapotek 2022 i havn

Norsk medisinaldepot og Farmaceutene kom natt til 24. mai til enighet om hovedoppgjøret 2022, med et generelt tillegg på 3,9 %. Partene ble enige om flere viktige endringer, herunder ukentlig arbeidstid og ulempetillegg.

02 jun

Informasjon om endret overenskomst i NMD/Vitusapotek

I hovedoppgjøret 2022 ble NMD og Farmaceutene enige om en endringer i overenskomst for Vitusapotek. Avtalen innebærer bl.a. en omlegging av arbeidstid og ulempetillegg, og det tas sikte på å gjennomføre implementeringen innen utløpet av første kvartal 2023.

13 mai

Lønnsoppgjør i NHO-bedrifter

I bedrifter som er bundet av tariffavtalen mellom NHO og Farmaceutene, er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.

22 apr

Forhandlinger 2022

I år er det hovedforhandlinger, det vil si at arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler om teksten i avtalene, i tillegg til lønnsøkning.

08 apr

Spekter 2022 - Enighet om overenskomstens del A

Spekter og Farmaceutene gjennom SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Dermed er også fristene for de lokale forhandlingene om B-deler og økonomi fastsatt