Hovedoppgjøret for Vitusapotek 2022 i havn

money-2696229_1920_image_by_nattanan_kanchanaprat_from_pixabay.jpg
image_by_nattanan_kanchanaprat_from_pixabay

Hovedoppgjøret for Vitusapotek 2022 i havn

Norsk medisinaldepot og Farmaceutene kom natt til 24. mai til enighet om hovedoppgjøret 2022, med et generelt tillegg på 3,9 %. Partene ble enige om flere viktige endringer, herunder ukentlig arbeidstid og ulempetillegg.

- Vi har lyttet til arbeidsgivers ønske om fornyelse, og kommet med innspill og satt betingelser for de endringer som er foreslått. Jeg opplever i stor grad at arbeidsgiver har lyttet til våre tilbakemeldinger. Resultatet vi har oppnådd kommer som følge av et godt stykke samarbeid og tålmodighet mellom partene, sier Stubberud.

Generelt lønnstillegg på 3,9 %

- NMD gjorde det svært godt økonomisk i forrige regnskapsår, og jeg hadde håpet at dette skulle gi oss et godt lønnsoppgjør. Selv om vi gjerne skulle sett et høyere generelt tillegg, er vi fornøyd med at NMD har lagt ekstra penger på bordet når det gjelder tekstlige endringer i overenskomsten, som vi får med oss i årene fremover, sier HTV Torunn Stubberud

Selv om alle får samme generelle lønnstillegg i år, minner Stubberud om viktigheten av å be om lønnssamtale. Lønnssamtaler er en viktig rettighet, som kan påvirke lønnsnivået.

Endring av arbeidstid og ulempesatser/ulempekompensasjon

De kanskje mest betydningsfulle endringene i årets overenskomst knytter seg til at arbeidstiden er justert ned fra 39 t/u til 37,5 t/u, samt at ulempetillegg nå skal utbetales som lønn og ikke avspaseres.

- Det er viktig for oss å ivareta den gruppen ansatte som blir mest berørt, altså de som per i dag har mest ulempe og derfor jobber færre timer. Vi er ydmyke for at dette vil gi en stor endring i mange ansattes arbeidstid, og derfor har vi tatt særlig hensyn til denne gruppen når det gjelder satser for ulempe på kveldstid. Vi mener også at ansatte som jobber på vaktapotek er ivaretatt på en god måte med den løsningen vi har valgt – ved at alle 100 % ulempetillegg fremdeles kan avspaseres for denne gruppen.

- Det er en fordel for oss at vi nå får en modell for utbetaling av ulempe som ligner mer på modellen de har i Apotek 1 og Boots, som gjør det lettere å sammenligne lønnsnivå i apotekkjedene. Vi håper også at dette vil gjøre NMD til en mer attraktiv arbeidsplass. Dessuten vil det bli mye mer ryddig for den ansatte når ulempe utbetales, og timene ikke «forsvinner» i et balanseregnskap som fremstår ganske uforståelig for mange.

Sikring av apotekeres/bestyreres rettigheter

De hovedtillitsvalgte har også klart å sikre grunnleggende rettigheter for apotekere/bestyrere:

- Apotekere og bestyrere har i år som personlig ordning fått sikret en rekke rettigheter i overenskomstens del A og hovedavtale. Selv om vi ikke kom helt i mål, er dette et viktig skritt i retning av å få gruppen inn i overenskomsten, sier Stubberud.

Kompetanseutvalg

Stubberud er godt fornøyd med at partene skal nedsette et kompetanseutvalg, for å se på faglig oppdatering til medlemmene.

- Vi vet at flere av våre medlemmer er misfornøyd med både kjedens opplæringsaktiviteter og muligheten for å få satt av tid i arbeidstiden til å gjøre pålagt faglig oppdatering. Dette har vi tatt opp i forhandlingene. Det skal derfor nedsettes et kompetanseutvalg, hvor de hovedtillitsvalgte er med, som skal utrede behov vedrørende farmasøytenes kompetanseutvikling og foreslå konkrete tiltak.

Mer informasjon om den endrede overenskomsten ligger på denne siden.