Farmasøyter til industrien

Farmasøyter til industrien

Vi farmasøyter er legemiddeleksperter. Enkelte oppfatter det som et lite felt; en pasient får et ­legemiddel og ferdig med det. Men et legemiddel er mer enn det: et legemiddel er insulin som skal brukes resten av livet til 4-åringen med nyoppdaget diabetes. Selv med en kur på syv dager, så er det mange år og mye arbeid som leder til ­øyeblikket der pasienten får legemidlet for første gang. Et legemiddel skal forskes på og utvikles, det skal produseres, godkjennes, transporteres, selges, kjøpes inn, tilpasses, veiledes om, overvåkes og ikke minst kvalitetssikres i alle ledd.

Farmasøytene følger legemidlene, fra unnfangelse og helt til graven. Vi er der og passer på at legemidlene blir og er sikre og effektive, og at de brukes trygt. Vårt spesialområde er kanskje lite, men det er bredt, med mange ulike aspekter.

Det er farmasøyter som har den bredeste kunnskapen om disse aspektene. Det er farmasøyter som har grunnlaget for best forståelse av hele legemiddel­kjeden; hva det betyr å sikre riktige legemidler langs hele linjen, fra start til slutt. Hvordan et ledd i kjeden påvirker resultatene i de andre. Slik at QP-en vet hva som står på spill når en batch slippes ut fra ­fabrikken, og hvilke konsekvenser det får dersom den ikke ­godkjennes. At farmasøyten som kjøper inn legemidler, vet hvordan innkjøpet kan påvirke fremtidig tilgang på samme legemiddel. At farmasøyten på apoteket ikke bare er blitt fortalt, men forstår hvorfor medisinbytte i apotek (tidligere generisk bytte) er trygt.

Vår bredde på legemiddelområdet er viktig av i alle fall to årsaker:

For jobben i det enkelte leddet
Farmasi er ikke bare en profesjon, men et tankesett og en utøvelse. Det farmasøytiske skjønn blir til gjennom utdanning, erfaring og ­dialog ­mellom farmasøyter på tvers. En farmasøyt kan ikke ­nødvendigvis erstattes av en person med en annen utdannelse. Vedkommende kan nok læres opp i å få jobben gjort, men ­v­­urderingene og betraktningene som ligger bak, vil ikke være de samme og kan dermed endre utfallet.

For farmasøyter som profesjon
For at vi skal beholde vår helhetsforståelse av ­lege­middelkjeden, må vi også ha farmasøyter ­gjennom hele kjeden. Vi er et nettverk av farmasøyter på tvers, som følger legemidlet gjennom hele livet. En farmasøyt tar over før en annen farmasøyt slipper. Dersom farmasøytene faller bort fra et ledd, vil vi som profesjon miste kunnskap om det leddet. Ikke med en gang, men over tid. Ingen farmasøyter som kan undervise om emnet, ingen foredrag på kveldsseminarer, ingen artikler i tidsskriftet, ingen å ringe til for å spørre om farmasøytiske betraktninger. Mister vi vår helhets­forståelse av legemiddelkjeden, svekkes vår verdi som legemiddeleksperter.

Vi trenger flere farmasøyter tidlig i legemiddel­kjeden. Største andelen av farmasøytene i Norge jobber for å sikre riktig legemiddelbruk hos den enkelte lege­middelbrukeren. I antall er det ikke så mange farma­søyter i Statens legemiddelverk, men det er en høy andel av de som jobber der. Men vi trenger også ­farmasøyter i de tidligere leddene: i utvikling, forskning, produksjon og markedsføring av legemidler. De ønsker og trenger vår kompetanse for å utvikle og levere sikre og effektive legemidler til pasientene, og vi trenger deres ansettelse for å opprettholde vår kompetanse.

Som profesjon har vi et felles ansvar for å lede farmasøyter til hele legemiddelkjeden; gjennom utdanning, dialog, rekruttering og støtte, så vi sammen kan sørge for god legemiddelbehandling til pasientene.

Farmasøyter – overalt der legemidler er.

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene