Farmasøytenes tale

Farmasøytenes tale

Vårsolen titter inn gjennom vinduet. Det er fremdeles hjemmekontor, og jeg blir distrahert av barn med altfor korte skoledager. Samvittig­heten er i konstant bevegelse, den veksler mellom jobb som ikke blir gjort og barn som får for lite oppmerksomhet.

Det er en beskrivelse av i år, men kunne likeså godt vært en beskrivelse fra i fjor. Et år er forsvunnet og hva har det egentlig inneholdt? For noen veldig mye, men for veldig mange har hverdagen vært monoton. Det har imidlertid ikke hindret oss farmasøyter i å utøve vårt yrke gjennom hele pandemien. Dessverre har det vært altfor lite samlinger og derav få festtaler. Så for å veie opp litt, så vil jeg med dette gi en tale til deg som farmasøyt og den innsatsen du har lagt ned:

Takketale for farmasøyten

Takk for at du har funnet nye måter å arbeide på; mot kollegaene, kundene og pasientene dine, slik at du har kunnet fortsette prosjektene dine, opprettholdt produksjonen, sendt eller behandlet søknader. Takk for at du bidrar til at vi fremdeles får legemidler og utstyr, og at helsepersonell og pasienter får ­nødvendig informasjon og opplæring.

Takk for at du går foran med et godt eksempel ved å overholde smittevernreglene enten det har vært lavt eller høyt smittetrykk. Takk for at du har bidratt med balansert informasjon om korona og vaksiner. Takk for at du har stilt opp og bidratt for å holde ­tjenester tilgjengelig og produksjon gående der annet ­personell har blitt rammet av smitte, eller mens dine kollegaer blir satt til koronarelaterte oppgaver.

Takk for at du synliggjør farmasøytens kompetanse og bidrar i alle oppgaver, strekker deg, tar utfordringer og bidrar på områder du ikke jobber med til vanlig.

Takk for at du har sagt deg villig til å bidra med vaksinen og vaksineringen, både administrativt og praktisk.

Takk for at du tar vare på deg selv og dine ­kollegaer. Takk for at du tar vare på studenter og ansatte og legger til rette for at de skal kunne yte best mulig innenfor rammene som er satt.

Takk for at du tar vare på medlemmene våre gjennom lønns­forhandlinger og hjelp til den enkelte.

Takk for at du ofrer av studielivet ditt og at du ­f­remdeles fortsetter fremover veien mot å bli ­autorisert og gi helsehjelp. ­

Takk for at du holder ut korte dager i barnehagen, hjemmeskole og karantene og fremdeles yter det du kan. Takk for at du holder deg hjemme og ­sjonglerer mellom hjem og kontor innenfor de samme fire veggene.

Takk for at du står på dag etter dag, kanskje til tross for at du ikke får den anerkjennelsen og ­oppmerksomheten du har fortjent. Du gjør en viktig jobb som farmasøyt og bidrar på ditt vis til at vi kommer oss gjennom krisen. Fordi du er autorisert helsepersonell, er ditt bidrag ekstra viktig; andre bruker deg som forbilde.  

Etter ett år er det lov å være sliten, det er lov å være lei. I motsetning til i fjor har vi heldigvis vaksiner som gir lys i tunnelen. Inntil vi er der: Takk for at du viser at farmasøyter alltid kan og alltid vil levere.

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene