Utdanning og karriere

Utdanning og karriere

03-01-2011.jpg

Etter- og videreutdanning 

Etter- og videreutdanning (EVU) er samlebetegnelse for utdanning tatt utover førstegangsutdanning.

Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse. Mens videreutdanning er programmer som gir ny formell kompetanse på universitets- og høgskolenivå, studiepoeng, fagbrev, akademisk grad og lignende.

Farmasøyt er en beskyttet tittel. I Norge blir man autorisert som reseptarfarmasøyt (bachelor) eller provisorfarmasøyt (master). Det finnes per i dag ingen formaliserte spesialiteter for farmasøyter. Klinisk farmasøyt er per i dag ikke en formalisert spesialitet. 

_mg_6934.jpg

Per i dag det kun Farmasøytisk Institutt ved UiO og NTNU som tilbyr formalisert EVU-kurs for farmasøyter.

Dette vil trolig endre seg fremover når Universitet-og høyskolsektoren får bedre insentiver til å tilby flere videreutdanningsprogram (se NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne).

Lenkene under er kompetanseheving beregnet for farmasøyter. Det finnes selvsagt mange flere alternativer dersom man ønsker kompetanseheving utenom farmasifag.