Enighet i lokalt oppgjør Boots 2022

money-2696219.jpg
Pixabay: money-2696219

Enighet i lokalt oppgjør Boots 2022

Boots Norge AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen) forhandlet 1. juni om lønnsoppgjøret for 2022.

- Etter flere år med relativt gode oppgjør i Boots, var årets forhandlinger krevende og bar preg av moderasjon. Vi er likevel fornøyd med at vi havnet over frontfaget, sier HTV-leder Anna Minge.

Resultatet i årets forhandlinger ble en årsramme på 3,75 %, inkludert overheng og glidning. Frontfaget endte til sammenligning på 3,7 %.

- Vi håper alle medlemmer er fornøyd med å se ytterligere penger på lønnsslippen fra 1.4. Dette vil kunne ses senest senest på augustlønningen i tillegg til etterbetalingene fra april, avslutter Minge.