Enighet i forhandlingene mellom Virke og Farmaceutene i apotek

lonnsforhandlign_5051.jpg

Enighet i forhandlingene mellom Virke og Farmaceutene i apotek

Representanter for Farmaceutene og Virke forhandlet den 27. april 2022 om overenskomsten for apotek. 

— Det har som vanlig vært krevende, men jeg synes vi har fått gode diskusjoner med arbeidsgiver, sier hovedtillitsvalgt i Apotek 1 Ingun Gjerde, som var med i forhandlingsutvalget. 

— Av endringer har vi fått inn at pauser så langt det er mulig skal legges til midten av arbeidsdagen. At våre medlemmer får pause og at dette er på et tidspunkt man trenger pause, er viktig for oss, sier hun.

Hun legger til at de selvfølgelig har forsøkt å få inn mange ting.

— Men en forhandling er to parter og selv om vi mener at noe er en god ide, så må vi selvfølgelig få med arbeidsgiversiden på dette. 

Noe de er spesielt fornøyde med å ha fått med er at det skal settes ned et utvalg som skal se på utfordringer med arbeidstid i apotek.

— Dette arbeidet skal gjøres kjedevis i første omgang, ha oppstart senest 1. oktober 2022. Det er viktig for at vi skal få et mest mulig riktig bilde av utfordringene der ute at vi får ordentlige tilbakemeldinger fra medlemmene hvor skoen trykker, sier Gjerde. 

Protokollen fra forrige forhandling om hvordan stedfortredertillegget skal være er videreført, men har nå fått med en understrekning av at hovedregelen er en forhandling om et tillegg til grunnlønnen. Det er også en henvisning til loven for å understreke at det er pålagt å ha stedfortreder. 

Vil du vite mer om kravet til stedfortreder, les her: https://www.farmaceutene.no/stedfortreder-apoteker-hva-krever-legemiddelverket