Kommunikasjons- og veiledningskurs - 25 timer

kommunikasjonskurs_forslag_1_002.jpg

Beskrivelse

Læringsmål:

På dette kurset vil du

  • videreutvikle dine kommunikasjonsferdigheter,
  • få en dypere forståelse av kommunikasjon og veiledning,
  • få praktisk trening med individuell oppfølgning og
  • veiledning på fem pasient- og/eller veiledningssamtaler

Klinisk kommunikasjon og veiledningsprinsipper

Alle kan kommunisere. Spørsmålet er hvor godt vi kommuniserer. Pasienter på sengeposter og kunder i apotek er avhengige av at farmasøyter har gode kommunikasjonsevner for å få god forståelse, økt etterlevelse og riktig bruk av sine legemidler.

På dette kurset vil vi fokusere på å videreutvikle våre kommunikasjonsferdigheter både med pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Det vil bli både praktisk ferdighetstrening og forelesninger.

Mange farmasøyter er eller kommer til å bli involvert i veiledning, enten av studenter, kollegaer eller andre. På kurset vil vi gjennomgå ulike veileningsretninger og prinsipper og gi tips om enkle verktøy til bruk i veiledningssituasjoner.

Foruten ferdighetstrening på veiledning- og kommunikasjonsverktøy, vil kursdeltakerne blant annet få innblikk i tema som interkulturell- kommunikasjon, kommunikasjon med kronisk syke inkl. psykisk syke, kommunikasjon med pårørende og annet helsepersonell.

Kurset er lagt opp til to samlinger av to dager, det vil si fire dager til sammen. I perioden mellom samlingene skal kursdeltakerne gjennomføre fem samtaler med påfølgende innlevering av rapporter. Kursdeltakerne kan velge om de kun ønsker å fokusere på pasientsamtaler, kun på veiledningssamtaler eller en kombinasjon av disse i de fem samtalene.

Sted: Tollbugata 35, Oslo

Tid: 1. samling: 22. og 23. september 2022,
       
2. samling: 17. og 18. November 2022

Arrangeres av Diakonhjemmet Sykehusapotek, Lovisenberg Sykehusapotek og Norges Farmaceutiske Forening

Tidspunkt

Startdato: 22 sep 2022 - 09:00
Sluttdato: 23 sep 2022 - 16:00

Sted

Tollbugata 35, Oslo

Påmeldingsinfo

Send epost til leder@farmaceutene.no, med navn, e-postadresse og telefonnummer til farmasøyt som skal delta på kurset, samt fakturaadresse.
 
Påmeldingsfrist: 15. juni 2022

Det tas forbehold om nok påmeldte til å gjennomføre kurset. Begrenset antall plasser.
 

Kursavgift

kr 15 000 før 1. april,

kr 17 000 fra 1. april