Fagkveld i Region Nord

Beskrivelse

Farmaceutene, region nord ønsker å invitere til fagkveld onsdag 1 juni 2022.

Sted: Møte skal streames slik at det er mulig å delta for alle i regionen. Dere vil få tilsendt lenke til møte etter påmelding.

Vi har booket lokale i Tromsø, Tabletten auditorium på farmasibygget. Vi håper de som har mulighet vil komme dit.
For dere som ikke har mulighet til å komme til Tromsø vil vi oppfordre dere til å møtes der dere bor. Inviter medlemmer fra nabo apoteket og se i lag på spiserommet.
Vi spanderer pizza for de som kommer til Tabletten i Tromsø og for dere som samler dere på andre plasser i regionen.

Program:

16:15 – 17:00: Pizza
17:00 – 17:30: RELIS kommer for å fortelle om den nye KUPP kampanjen Riktigere bruk av  menopausal hormonterapi.
17:30 – 17:45: Farmasøyt i akuttmottaket. Marte Ramskjell og Maria L. Ernstsen forteller hvordan det var å jobbe som klinisk farmasøyt i dette prosjektet.  
17:45 – 18:00: Pause.
18:00 – 18:30: Nasjonalt senter for e-helseforskning. Monika Johansen presenterer prosjektene de har innenfor legemiddelfeltet og Annette V. Jøsendal vil snakke om forskning gjort på multidose i e-resept.
18:30 – 19:00: Vi får presentert noen av årets masteroppgaver.

Påmelding:

Send e-post til farmaceutene.region.nord@gmail.com. Husk å skrive dersom du ønsker å møte fysisk i Tromsø.
Til dere som ønsker å møtes utenom Tromsø: Skriv det i e-posten. Dere må legge ut for pizza selv også får dere refundert beløpet etter utfylling av utleggskjema. Vi trenger også kopi av kvittering og deltakerliste.

Frist for påmelding: 31 mai.
 

Med vennlig hilsen 
Farmaceutene, region nord

Tidspunkt

Startdato: 1 jun 2022 - 16:15
Sluttdato: 1 jun 2022 - 19:00

Sted

Farmasibygget UiT, Universitetsvegen 57